Kľúčová služba JUBO poskytuje odbornú a kvalitnú prácu v oblasti kľúčovej služby a doplnkových služieb.

MCS (Magnetic-Code-System)

4. bezpečnostná trieda, certifikát NBÚ - PT, STN ENV 1627

Systém MCS predstavuje spojenie mechanických a magnetických prvkov. Pri otočení kľúčom vo vložke o 360 stupňov dôjde ku dvojitej kontrole správnosti kombinácie. Neobmedzené množstvo kombinačných možností. Každý kľúč a cylindrická vložka sú unikátom. Permanentné magnety zo špeciálnej zliatiny garantujú veľmi dlhú životnosť a nie je možné ju odmagnetizovať bežnými prostriedkami.

 

Kľúčová služba JUBO s.r.o.
Bebravská 7, 821 07 Bratislava
Email: jubo@jubo.sk