Kľúčová služba JUBO poskytuje odbornú a kvalitnú prácu v oblasti kľúčovej služby a doplnkových služieb.

GPI-CR (Grund-Profil-Integriert)

3. bezpečnostná trieda, certifikát NBÚ - Tajné, STN ENV 1627

Bezpečnostná cylindrická vložka s ochranou proti odvŕtaniu telesa i valca. Pre jednotlivé uzávery dodávané s piatimi predĺženými kľúčmi. Pre použitie do systému generálneho a skupinových kľúčov je vyčlenený rad profilových kombinácií. Cylindrické vložky GPICR sú dodávané vo všetkých typových variantoch z výrobného programu firmy EVVA.

 

Kľúčová služba JUBO s.r.o.
Bebravská 7, 821 07 Bratislava
Email: jubo@jubo.sk