Kľúčová služba JUBO poskytuje odbornú a kvalitnú prácu v oblasti kľúčovej služby a doplnkových služieb.

DUAL (Dual System)

4. bezpečnostná trieda, certifikát NBÚ - PT, STN ENV 1627

Systém DUAL tvorí pozdĺžny profil kľúča a 12 špeciálnych blokovacích kolíkov. Pri zasunutí kľúča blokovacie segmenty skontrolujú správnosť kombinácie kľúča a umožnia zapadnúť uzatváracím prvkom z obdivoch strán valca vložky. Dôjde k otočeniu kľúča a tým i valca cylindrickej vložky. Kľúč je použiteľný obojstranne. Systém má ochranu proti vyhmatnutiu i odvŕtaniu valca. Ochrana výroby duplikátu kľúča - patentovo chránené.

 

Kľúčová služba JUBO s.r.o.
Bebravská 7, 821 07 Bratislava
Email: jubo@jubo.sk