Kľúčová služba JUBO poskytuje odbornú a kvalitnú prácu v oblasti kľúčovej služby a doplnkových služieb.

3KS (3-Kurven-System)

4. bezpečnostná trieda, certifikát NBÚ - PT, STN ENV 1627

Systém 3KS tvorí 12 zádržných segmentov bez pružín a dve kontrolné lišty. Neobmedzené varianty pozdĺžnych profilov kľúča umožňujú neobmedzené kombinačné možnosti. Kľúč je použiteľný obojstranne, každý uzamykací systém je unikát, ochranné prvky z tvrdokovu proti vyhmatnutiu, odvŕtaniu a roztrhnutiu vložky. Vysoká odolnosť proti znečisteniu mechanizmu cylindrickej vložky. Ochrana výroby duplikátu kľúča - patentovo chránené.

 

Kľúčová služba JUBO s.r.o.
Bebravská 7, 821 07 Bratislava
Email: jubo@jubo.sk