Kľúčová služba JUBO poskytuje odbornú a kvalitnú prácu v oblasti kľúčovej služby a doplnkových služieb.

Uzamykacie systémy

Systém hlavného kľúča
Všetky zámky majú svoj vlastný kľúč, ktorý neodomkne žiadny iný zámok systému. Všetky zámky otvorí hlavný kľúč.

Systém Generálneho, Hlavného a Skupinového kľúča
Zákazník rozdelí zámky systému do skupín. Každú skupiny potom odomyká spoločný skupinový kľúč, zámky vybraných skupín odomykajú hlavné kľúče a všetky zámky odomkne generálny kľúč.

Kombinovaný zámkový systém
Zákazník určí oprávenia prístupu každého jednotlivého kľúča v rámci uzamykacieho plánu. Tento systém kombinuje všetky skôr popísané systémy.

predchádzajúce systémy

 

Kľúčová služba JUBO s.r.o.
Bebravská 7, 821 07 Bratislava
Email: jubo@jubo.sk